Alf Engen AS


14666254_143506072777615_8107431671064715818_n.jpg

Søsterbedrift i 2016

Alf Engen AS ble søsterbedrift i 2016. De tar på seg oppdrag innen bl.a. veibygging, tomtegraving, kommunaltekniske anlegg, veivedlikehold, lasting og transport av masse, muring av naturstensmurer, transportoppdrag, betongsaging / -boring, park- og grøntanlegg, mobilkrantjenester.

Alf Engen driver også grustak på Hårstad i Litledalen, her produseres masser til forskjellig bruk, samt mottak for asfalt, betong og annen masse. Mottaket er godkjent.

ALF ENGEN AS SIN HJEMMESIDE HER!

ALF ENGEN AS SIN FACEBOOKSIDE HER!