utklipp av sertifikat.JPG

Kvalitet og Miljøledelse

T. Ottem Transport AS og Ottem Resirk AS ble 10.11.2016 sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.