VI UTFØRER FØLGENDE FOR HYDRO:

Knuseverk_2.jpg
  • Gjenvinning og sortering av brukt masse fra elektrolyseovnene.
  • Gjenvinning tappeslagg fra elektrolyse og anodeservice.
  • Pakking av gjenvunnet kryolitt og støvende avfall til Langøya avfallsdeponi.
  • Rydding av kjellere SU4
  • Diverse oppdrag

 

 

 

 

 

VI TILBYR OGSÅ FØLGENDE: 

050.jpg
  • Knusing og sortering av masser (jord/stein)
  • Mobilt mini sikteverk og knuseverk 
  • Hjullasterbasert massesortering
  • Diverse maskinoppdrag
  • Utleie lokaler

 

 

 

 

 

 

Ottem Resirk er underlagt storulykkeforskriften pga. mengden farlige stoffer som behandles og lagres. Les mer om det her