Ledere

Torstein Ottem
Daglig Leder, T. Ottem Transport A/S

Harald Ottem
 Daglig Leder, Ottem Resirk A/S

 

Ansatte

Therese Vullum Ingebrigtsen
HR-ansvarlig

Hilde Nilsen
Økonomi og fakturering

Ruth Janne Semundseth
Veivedlikeholdskoordinator

Anne Grethe Volden
Regnskap

Dag Valset
Formann Resirk

Malene Ness
KHMS-leder

Bård Bakk
Befrakter/Logistikk

Stig Aspsæther
Befrakter/Logistikk

Thea Ottem
Administrativ assistent

Øyvind Oliver Johansen
FoU-koordinator